The Public Health Agency of Sweden

Page last updated: 21 December 2021

The objective of the web site of the Public Health Agency of Sweden is to provide comprehensive information on public health that is both factual and easy to understand. The site includes extensive material on infectious diseases, immunization and vaccines. The national vaccination programme and schedule are presented, with texts on how vaccines work and vaccine safety and efficiency. Statistics for vaccine coverage and vaccine-preventable diseases are provided. There is also a section with frequently asked questions. Links to national and international sites of interest are listed on each page as well as in a separate list.

The Public Health Agency of Sweden has a national responsibility for public health issues. The agency promotes good public health by building and disseminating knowledge, to health care and others responsible for infectious disease control and public health. The web site is the most important information channel. It is updated on a monthly basis.


Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens hemsida är till för att förmedla information gällande folkhälsofrågor på ett både sakligt och lättillgängligt sätt. På hemsidan finns utförlig information om smittsamma sjukdomar, vaccinationer och vacciner. Information om nationella vaccinationsprogrammet finns tillgängligt tillsammans med fakta om hur vacciner fungerar, och om vaccinsäkerhet och effektivitet. Hemsidan innehåller också statistik över vaccinationstäckning och vaccin-relaterade sjukdomar. Det finns även en sektion med frågor och svar där de vanligaste frågorna besvaras. Länkar till nationella och internationella hemsidor listas på varje sida och också i en separat lista.

Folkhälsomyndigheten har ett övergripande ansvar för nationella hälsofrågor. Myndigheten verkar för en god folkhälsa genom att sprida kunskap och information till hälso- och sjukvården och andra ansvariga för smittskydd och folkhälsofrågor. Hemsidan är den viktigaste kanalen för informationsspridning och den uppdateras regelbundet